background

HHX - hjælp fra OPU til at finde en plads

Jeg søger en traineeplads med hjælp fra OPU-Sekretariatet.

Indmeldelse i OPU-ordningen

Hvis du synes et oplæringsophold i udlandet er noget for dig, skal du henvende dig til OPU-koordinatoren på din skole. Under menupunktet "Kontakt" finder du en liste over HHX-koordinatorer. Det er vigtigt, at du er seriøst interesseret i et ophold i udlandet, idet mange ressourcer anvendes på at formidle kontakt til virksomheder i udlandet. Du kan se, hvornår der er tilmeldingsfrist i vores kalender.

Optagelsessamtale hos OPU-Sekretariatet

Du indbydes til en optagelsessamtale med OPU-Sekretariatet for at give en kort præsentation af dig selv samt for at uddybe dine ønsker.

Optagelse og deltagergebyr

Efter optagelsessamtalen modtager du et optagelsesbrev, og du skal i gang med at skrive en ansøgning på tysk eller engelsk, som OPU-Sekretariatet skal bruge til at sende ud til virksomheder i udlandet. Du kan få hjælp til ansøgningen hos OPU-koordinatoren på din skole. Det koster 3.000 kr. at blive optaget i OPU. Vi har kontakt til mange virksomheder men har også mange ansøgere til at komme af sted, så hvis vi ikke kan finde en plads til dig, får du pengene retur igen.

Jobsamtaler

Fra januar til slutningen af juni skal du være parat til at tage til Tyskland, Luxembourg eller Irland til jobsamtaler. De fleste virksomheder foretrækker dog at afholde jobsamtaler online. Der vil være planlagt jobsamtaler med 2-3 virksomheder, og I vil være flere elever, som har jobsamtaler med de samme virksomheder. Efter samtalerne prioriterer virksomhederne de elever, som de har haft jobsamtaler med, og eleverne prioriterer ligeledes virksomhederne.

Refusion af transporten

Hvis dine jobsamtaler foregår i udlandet, kan du efter rejsen søge om at få transporten refunderet hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - kaldet AUB. Du skal selv lægge ud for billetterne i første omgang og kan efterfølgende sende dem ind til AUB med en ansøgning om at få dem refunderet. Sammen med ansøgningen og billetterne skal du indsende en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til jobsamtale". Disse papirer sørger OPU-Sekretariatet for at lave til dig inden ansættelsesrejsen.

Du kan læse mere om økonomisk støtte fra AUB og økonomien i løbet af et oplæringsophold her Økonomiske forhold

Ansættelseskontrakt

Før en virksomhed kan ansætte dig under OPU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af OPU-Sekretariatet. Dette sker bl.a. ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende uddannelsen og fungerer som en uddannelsesplan. Udover forhåndsgodkendelsen og checklisten, sørger OPU-Sekretariatet også for, at du modtager en ansættelseskontrakt fra virksomheden. Oplæringsopholdet og ansættelsen i virksomheden vil som udgangspunkt vare 1 år.

Bolig

Du skal selv finde bolig i udlandet. Måske kan du være heldig at overtage en tidligere OPU-trainees bolig. Du kan finde tips til boligsøgning under menupunktet "Krav" og "Praktiske forhold". 

Start i virksomheden

Du påbegynder opholdet efter din eksamen. Starttidspunkt aftales med din virksomhed men vil i de fleste tilfælde være 1. august.

Informationsmøde

Kort efter din start afholder OPU-Sekretariatet informationsmøder i udvalgte byer i Tyskland, hvor der er flest OPU-trainees, og måske også i Irland og Luxembourg afhængig af antal trainees. Det gør vi dels for at sikre os, at I er kommet godt i gang med opholdet, dels for at I kan møde de andre OPU-trainees i området og få dannet et kontaktnet. Invitation til mødet udsendes kort efter start i virksomheden. 

Skolemoduler

Idet du er under dansk uddannelse som OPU-trainee i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af dit ophold. Modulerne foregår i de fleste tilfælde som fjernundervisning fra udlandet. I enkelte tilfælde kan det være, at du skal hjem til Danmark og følge modulerne på din skole. OPU-Sekretariatet kan afklare, om det ene eller det andet gør sig gældende for dit vedkommende.

Afslutning af OPU-ophold

Når du er færdig med dit ophold, skal du inden sidste arbejdsdag få din virksomheds underskrift på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten. Herefter sender du checklisten til OPU-Sekretariatet til endelig godkendelse.

Uddannelsesbevis

OPU-opholdet tæller som en del af en dansk merkantil erhvervsuddannelse, der, for elever som er påbegyndt en OPU-aftale inden den 31. juli 2023, varer 1 år, og for elever, der er påbegyndt eller påbegynder en OPU-aftale den 1. august 2023 eller senere, varer 2 år. Hvis du kun tager en del af uddannelsen som et OPU-ophold, kan du færdiggøre uddannelsen ved at finde en læreplads i Danmark for restperioden. Du modtager et dansk uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført, dvs. hele oplæringsperioden (1 eller 2 år afhængig af om starttidspunkt er før eller efter 1. august 2023) + alle skolemoduler og fagprøve. 

Ansøgning

  • Sådan gør du
    Når du er blevet optaget i OPU, skriver du en ansøgning på tysk eller engelsk med hjælp fra din skole og sender den til OPU-Sekretariatet. OPU-Sekretariatet bruger ansøgningen i det opsøgende arbejde med at finde en traineeplads til dig. Ansøgningen skal være generel, så den kan bruges til alle slags virksomheder og brancher.
  • Hvad skal du have styr på?