background

Jeg går på EUD Business

Som elev på EUD Business skal du selv finde din praktikplads i udlandet.
PIU-Sekretariatet hjælper dig med at få godkendt dit praktikophold som et PIU-ophold.

Jobsøgning

Det første du går i gang med er jobsøgningen. I dag er der rigtig mange muligheder for at søge efter virksomheder og butikker i udlandet. Søg på nettet, spørg i din familie eller omgangskreds - måske har de nogle kontakter. Opsøg danske virksomheder med afdelinger i udlandet osv. Det er bare at gå i gang. Få eventuelt hjælp til at lave en ansøgning fra din engelsk- eller tysklærer. Når du søger job, kan du linke til den tyske eller engelske del af vores hjemmeside (flag vælges øverst), og du kan bruge vores brochurer på tysk eller engelsk, som forklarer om PIU-ordningen.

Indmeldelse i PIU ordningen

For at få dit praktikophold godkendt som et PIU-ophold, skal du meldes ind i PIU-ordningen. Du kontakter PIU-koordinatoren på din skole og udfylder en tilmeldingsblanket, som mailes til PIU-Sekretariatet. Under menupunktet "Kontakt" finder du en oversigt over EUD-koordinatorer. Det koster 1.500 kr. at blive meldt ind i PIU-ordningen. Beløbet opkræves først, når der foreligger en underskrevet og godkendt ansættelseskontrakt med en udenlandsk virksomhed. Når du er meldt ind i PIU-ordningen, hjælper PIU-Sekretariatet dig med at få forhåndsgodkendt dit praktikophold i udlandet, og du får således mulighed for at søge om tilskud fra AUB i forbindelse med en eventuel jobsamtale i udlandet samt under selve praktikopholdet.

Jobsamtale

Du skal selv planlægge og koordinere en eventuel jobsamtale i udlandet. Vi anbefaler som udgangspunkt, at jobsamtalen foregår via Skype, men hvis du skal til jobsamtale hos en virksomhed i udlandet, er det vigtigt, at du forinden kontakter PIU-Sekretariatet. Du skal i første omgang selv betale for transporten, men du kan efterfølgende søge om at få den refunderet hos AUB. Du skal huske at gemme dine billetter, da de skal sendes med ind til AUB. Sammen med billetterne skal du indsende en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer sørger PIU-Sekretariatet for at lave til dig inden jobsamtalen - det er derfor, det er vigtigt, at du kontakter os og bliver meldt ind i PIU inden jobsamtale. AUB yder støtte til max 3 rejser i forbindelse med jobsøgning i udlandet.

Virksomheden tilbyder dig et job

Din praktikperiode hos virksomheden skal vare minimum 3 måneder og op til 2 år. Starttidspunktet aftales med virksomheden og kan være når som helst på året. Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Checklisten kan du få tilsendt fra PIU-Sekretariatet eller ved henvendelse hos din PIU-koordinator. Du kan enten selv have checklisten med ved jobsamtalen eller PIU-Sekretariatet kan fremsende den til virksomheden. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende praktikuddannelsen og fungerer som en uddannelsesaftale.

Økonomisk støtte fra AUB

Udover at du kan søge om rejsehjælp i forbindelse med jobsamtalen, kan du under selve dit praktikophold få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB til dækning af diverse udgifter, bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om økonomisk støtte fra AUB her.

Bolig

Du skal selv finde en bolig i dit praktikland. Hvis din praktikplads er i Tyskland eller Storbritannien, kan du under menupunktet "Krav" og "Praktiske forhold" få tips til boligsøgning.

Skoleperioder

Da du er under dansk uddannelse som PIU-praktikant i udlandet, skal du følge nogle skoleperioder i Danmark i løbet af praktiktiden. På din Handelsskole kan du få at vide, hvor mange skoleophold der hører til din uddannelse, og som du vil skulle gennemføre i løbet af den samlede læretid på 2 år. Hvis du er i praktik i udlandet i 3 til 6 måneder, vil det nok være mest hensigtsmæssigt at vente med dine skoleophold, til du kommer hjem igen. Kontakt uanset hvad din Handelsskole for nærmere information om skoleopholdene.

Afslutning af praktikophold

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få underskrevet din checkliste af praktikvirksomheden, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver.

Uddannelsesbevis

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført, dvs. 2 års praktik samt skoleperioder og fagprøve. Hvis dit praktikophold i udlandet varer mindre end 2 år, kan du enten færdiggøre din uddannelse i en virksomhed i Danmark, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet for den resterende tid.

Ansøgning

  • Sådan gør du
    Du skriver en ansøgning på engelsk eller tysk afhængigt af, hvilket land du søger praktikplads i.

    Tjek brochurematerialet til virksomheder på enten tysk eller engelsk. Her kan virksomheder få overblik over PIU-ordningen og praktiske detaljer i forbindelse med at ansætte en PIU-praktikant.

    Brochurerne er oplagte at henvise til eller lægge ved din ansøgning, når du søger efter en praktikplads i udlandet.