background

Jeg går på EUD Business

Som elev på EUD Business skal du selv finde din oplæringsplads i udlandet.
Du kan herefter komme ind i OPU-ordningen, og OPU-Sekretariatet hjælper dig med at få godkendt dit oplæringsophold som en del af din danske uddannelse.

Jobsøgning

Det første du går i gang med er jobsøgningen. I dag er der rigtig mange muligheder for at søge efter virksomheder og butikker i udlandet. Søg på nettet, spørg i din familie eller omgangskreds - måske har de nogle kontakter. Opsøg danske virksomheder med afdelinger i udlandet osv. Det er bare at gå i gang. Få eventuelt hjælp til at lave en ansøgning fra din engelsk- eller tysklærer. Når du søger job, kan du linke til den tyske eller engelske del af vores hjemmeside (flag vælges øverst), og du kan bruge vores brochurer på tysk eller engelsk, som forklarer om OPU-ordningen.

Indmeldelse i OPU ordningen

For at få dit oplæringsophold godkendt som et OPU-ophold, skal du meldes ind i OPU-ordningen. Du kontakter OPU-koordinatoren på din skole og udfylder en tilmeldingsblanket, som I mailer til OPU-Sekretariatet. Under menupunktet "Kontakt" finder du en oversigt over EUD-koordinatorer. Det koster 1.500 kr. at blive meldt ind i OPU-ordningen. Beløbet opkræves først, når der foreligger en underskrevet og godkendt ansættelseskontrakt med en udenlandsk virksomhed. Når du er meldt ind i OPU-ordningen, hjælper OPU-Sekretariatet dig med at få forhåndsgodkendt dit oplæringsophold i udlandet, og du får således mulighed for at søge om tilskud fra AUB i forbindelse med en eventuel jobsamtale i udlandet samt under selve opholdet.

Jobsamtale

Du skal selv planlægge og koordinere en eventuel jobsamtale i udlandet. Vi anbefaler som udgangspunkt, at jobsamtalen foregår online, men hvis du skal til jobsamtale hos en virksomhed i udlandet, er det vigtigt, at du forinden kontakter OPU-Sekretariatet. Du skal i første omgang selv betale for transporten, men du kan efterfølgende søge om at få den refunderet hos AUB. Du skal huske at gemme dine billetter, da de skal sendes med ind til AUB. Sammen med billetterne skal du indsende en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer sørger OPU-Sekretariatet for at lave til dig inden jobsamtalen - det er derfor, det er vigtigt, at du kontakter os og bliver meldt ind i OPU inden jobsamtale. AUB yder støtte til max 3 rejser i forbindelse med jobsøgning i udlandet.

Virksomheden tilbyder dig et job

Din oplæringsperiode hos virksomheden kan vare minimum 3 måneder og op til 2 år. Starttidspunktet aftales med virksomheden og kan være når som helst på året. Før en virksomhed kan ansætte dig under OPU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af OPU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Checklisten kan du få tilsendt fra OPU-Sekretariatet eller ved henvendelse hos din OPU-koordinator. Du kan enten selv have checklisten med ved jobsamtalen eller OPU-Sekretariatet kan fremsende den til virksomheden. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende uddannelsen og fungerer som en slags uddannelsesaftale.

Økonomisk støtte fra AUB

Udover at du kan søge om rejsehjælp i forbindelse med jobsamtalen, kan du under selve dit praktikophold få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB til dækning af diverse udgifter, bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om økonomisk støtte fra AUB her.

Bolig

Du skal selv finde en bolig i dit opholdsland. Hvis du har fundet en OPU-plads i Tyskland, kan du under menupunktet "Krav" og "Praktiske forhold" finde et par tips til boligsøgning.

Skoleperioder

Da du er under dansk uddannelse som OPU-elev i udlandet, skal du følge nogle skoleperioder i Danmark i løbet af ansættelsen. På din Handelsskole kan du få at vide, hvor mange skoleophold der hører til din uddannelse, og som du vil skulle gennemføre i løbet af den samlede uddannelsestid på 2 år. Hvis dit OPU-ophold i udlandet kun varer 3 til 6 måneder, vil det nok være mest hensigtsmæssigt at vente med dine skoleophold, til du kommer hjem igen og fortsætter uddannelsen i en dansk virksomhed. Kontakt altid din Handelsskole for nærmere information om skoleopholdene.

Afslutning af oplæringsophold

Når du er færdig med din oplæringsperiode, skal du huske at få underskrevet din checkliste af virksomheden, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver.

Uddannelsesbevis

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført, dvs. 2 års oplæring samt skoleperioder og fagprøve. Hvis dit oplæringsophold i udlandet varer mindre end 2 år, kan du enten færdiggøre din uddannelse i en virksomhed i Danmark, eller du kan vælge at finde en ny oplæringsplads i udlandet for den resterende periode.

Ansøgning

  • Sådan gør du
    Du skriver en ansøgning på engelsk eller tysk afhængigt af, hvilket land du søger en OPU-plads i.

    Tjek brochurematerialet til virksomheder på enten tysk eller engelsk. Her kan virksomheder få overblik over OPU-ordningen og praktiske detaljer i forbindelse med at ansætte en OPU-trainee.

    Brochurerne er oplagte at henvise til eller lægge ved din ansøgning, når du søger efter en OPU-plads i udlandet.

Brochuremateriale