background

Økonomiske forhold

Løn

Du får løn som OPU-trainee. Hvis du har fået en oplæringsplads i Tyskland, Luxembourg eller Irland via OPU-Sekretariatet, kan du regne med at lønnen er minimum 900 € pr. måned. Finder du selv en plads, forhandler du selv lønnen. Lønnen skal afspejle det pågældende lands regler for mindsteløn samt generelle leveomkostninger.

Økonomisk støtte fra AUB

Under dit OPU-ophold kan du få dækket en række udgifter for op til 32.000 kr. pr. løbende 12 måneder fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). De giver bl.a. støtte til flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed samt husleje. Læs mere om AUB's tilskud til oplæring i udlandet her.

Når du søger om støtte, skal du læse ansøgningsskemaet grundigt igennem, så du udfylder det korrekt og medsender de nødvendige bilag, som bl.a. er ansættelseskontrakt, forhåndstilsagn og huslejekontrakt. I skemaet bliver du bedt om at oplyse "uddannelse" - her menes enten kontor, handel eller detail. Det fremgår af forhåndstilsagnet fra OPU-Sekretariatet, hvilken uddannelse du er i gang med. 

AUB har en forældelsesfrist på 4 måneder, så du skal huske at indsende dit ansøgningsskema til dem, senest 4 måneder efter at du har afholdt en tilskudsberettiget udgift.

Skatteforhold

De skattemæssige forhold i forbindelse med et udlandsophold afhænger af forskellige individuelle ting som bl.a. din boligsituation i Danmark under opholdet og din indkomst, herunder om du har aktier mv. OPU-Sekretariatet kan ikke vejlede eller træffe afgørelser om skat, så det er vigtigt, at du kontakter Skat i Danmark for at undersøge, hvad der gælder for dig i din situation, så du undgår at komme til at betale for lidt eller for meget.  

Det er vigtigt, at du oplyser til Skat, at du modtager økonomisk støtte fra AUB i Danmark under dit ophold i udlandet. Noget af støtten betragtes som ”indtægt fra Danmark” og vil blive beskattet. Det er af den grund vigtigt, at du bevarer et aktivt skattekort i Danmark. Inden du ringer, kan du med fordel gå ind og læse om skat, når man fraflytter Danmark

Hvordan støtten fra AUB beskattes kan du læse om på AUB's hjemmeside under fanen ”AUB indberetter til Skattestyrelsen”.  

ATP - gælder kun OPU-trainees i Tyskland

Som OPU-trainee i Tyskland skal du betale ATP-bidrag i Danmark i de første 12 måneder af et oplæringsophold. Grunden til at du skal betale ATP, når du arbejder i Tyskland er, at du bliver i den danske sygesikring. 2/3 af ATP-beløbet skal betales af din virksomhed, og 1/3 skal betales af dig. OPU-Sekretariatet fremsender en opkrævning på ATP direkte til din virksomhed, og du modtager en kopi. Det er normalt, at virksomheden betaler det samlede ATP-beløb, og herefter fratrækker din andel i din løn.

Bankkonto

Af hensyn til lønudbetaling skal du første arbejdsdag i din virksomhed medbringe oplysninger om din udenlandske bankkonto. Det er hensigtsmæssigt at vælge en bank i nærheden af din private adresse eller dit arbejde. Når du åbner en konto i en udenlandsk bank, skal du medbringe pas og ansættelseskontrakt. Det er også en god idé at medbringe dit OPU-Bescheinigung/OPU-Certificate, som bekræfter, at du er under uddannelse, og du kan derfor måske få et bedre tilbud eller slippe for at betale gebyr for at oprette en konto. 

I nogle lande kan det være forbundet med en smule besvær at oprette en bankkonto. Oplever du, at det er problematisk, har vi erfaring for, at en anbefaling fra virksomheden hjælper. Herudover kan du spørge i din bank i Danmark, om de har en aftale eller samarbejde med en bank i det pågældende land og i så fald kan være behjælpelige med at oprette en konto.

 

Image

Er du gået i stå?

Så er Christiane klar til at hjælpe dig.

Send os en mail