background

EUX - Praktikplads via OPU

Jeg søger en praktikplads med hjælp fra OPU-Sekretariatet.

Indmeldelse i OPU ordningen

Hvis du synes et oplæringsophold i udlandet er noget for dig, skal du henvende dig til OPU-koordinatoren på din skole. Under menupunktet "Kontakt" finder du en liste over EUX-koordinatorer. Det er vigtigt, at du er seriøst interesseret i et ophold i udlandet, idet mange ressourcer anvendes på at formidle kontakt til virksomheder i udlandet og formidle dig en oplæringsplads. Du kan se, hvornår der er tilmeldingsfrist i vores kalender.

Optagelsessamtale hos OPU-Sekretariatet

Du indbydes til optagelsessamtale med OPU-Sekretariatet for at give en kort præsentation af dig selv samt for at uddybe dine ønsker.

Optagelsesbrev og deltagergebyr

Efter interviewet modtager du et optagelsesbrev, og du skal i gang med at skrive en ansøgning på tysk, som OPU-Sekretariatet skal bruge til at sende ud til virksomheder i Tyskland. Du kan få hjælp til ansøgningen hos OPU-koordinatoren på din skole. Det koster 3.000 kr. at blive optaget i OPU. Vi har kontakt til mange virksomheder men har også mange ansøgere til at komme af sted, så hvis vi ikke kan finde en plads til dig, får du pengene retur igen.

Jobsamtaler

Fra januar til slutningen af juni skal du være parat til at tage til Tyskland til jobsamtaler. De fleste virksomheder foretrækker dog at afholde jobsamtaler online. Der vil være planlagt jobsamtaler med 2-3 virksomheder, og I vil være flere elever, som har jobsamtaler med de samme virksomheder. Efter samtalerne prioriterer virksomhederne de elever, som de har haft jobsamtaler med, og eleverne prioriterer ligeledes virksomhederne. 

Refusion af transporten

Hvis dine jobsamtaler foregår i udlandet, kan du efter rejsen søge om at få transporten refunderet hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - kaldet AUB. Du skal selv lægge ud for billetterne i første omgang og kan efterfølgende sende dem ind til AUB med en ansøgning om at få dem refunderet. Sammen med ansøgningen og billetterne skal du indsende en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til jobsamtale". Disse papirer sørger OPU-Sekretariatet for at lave til dig inden ansættelsesrejsen.

Du kan læse mere om økonomisk støtte fra AUB og økonomien i løbet af et oplæringsophold her Økonomiske forhold

Ansættelseskontrakt

Før en virksomhed kan ansætte dig under OPU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af OPU-Sekretariatet. Dette sker bl.a. ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende uddannelsen og fungerer som en uddannelsesplan. Udover forhåndsgodkendelsen og checklisten, sørger OPU-Sekretariatet også for, at du modtager en ansættelseskontrakt fra virksomheden. Ansættelsesperioden vil som udgangspunkt være 1 år. Efter det 1. år er der mulighed for at forlænge oplæringsopholdet med endnu 1 år, hvis du og virksomheden bliver enige om det. 

Bolig

Du skal selv finde en bolig. Måske kan du være heldig at overtage en tidligere OPU-trainees bolig.

Start i virksomheden

Du påbegynder oplæringsopholdet efter din eksamen. Starttidspunkt aftales med din virksomhed, men vil i de fleste tilfælde være 1. august.

Informationsmøde

Kort efter din start afholder OPU-Sekretariatet informationsmøder i udvalgte byer i Tyskland, hvor der er flest OPU-trainees. Det gør vi dels for at sikre os, at I er kommet godt i gang med opholdet, dels for at I kan møde de andre OPU-trainees i området og få dannet et kontaktnet. Invitation til mødet udsendes kort efter start i virksomheden. 

Skolemoduler

Idet du er under dansk uddannelse som OPU-trainee i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af dit oplæringsophold. Skolemodulerne foregår enten på en skole i Danmark eller som fjernundervisning fra udlandet. Hvis du vælger at følge skolemodulerne på skolen i Danmark, kan du som udgangspunkt regne med at kunne gennemføre 14 dage af det samlede antal moduler i løbet af det år, du er i udlandet. Hvis du vælger fjernundervisning, vil du kunne gennemføre flere. Læs mere under "Praktiske forhold - Skoleophold". Hvis du forlænger dit oplæringsophold med virksomheden med endnu 1 år, så uddannelsen færdiggøres, vil resten af skoleopholdene skulle gennemføres i løbet af dit 2. år.

Afslutning af OPU-ophold

Ved afslutning af dit oplæringsophold skal du få din virksomheds underskrift på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten. Herefter sender du checklisten til OPU-Sekretariatet til endelig godkendelse.

Uddannelsesbevis

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført; dvs. efter 2 års oplæring i en virksomhed. Hvis dit oplæringsophold i udlandet varer mindre end 2 år, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre din uddannelse, eller du kan vælge at finde en ny oplæringsplads i udlandet for den resterende tid.

Praktiske forhold

  • Hvad skal du have styr på?
    Her kan får du overblik over alt det praktiske i forbindelse med et praktikophold.

    Se praktisk info her