background

Personlige forhold

Folkeregister

Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejse registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det gøres digitalt på borger.dk. Hvis du skal til Tyskland, er det vigtigt af hensyn til din sygesikring, at du først melder dig ud af folkeregisteret med virkning fra den dag, dit praktikophold starter. 

Specielt for Tyskland

Ved ankomst til Tyskland skal du gå på det lokale folkeregister "Einwohnermeldeamt" og melde dig ind. På Einwohnermeldeamt skal du desuden bede om et Steuer-ID, som er et tysk skattenummer. Dette skal din arbejdsgiver bruge i forbindelse med udbetaling af løn.

Visum, arbejds- og opholdstilladelse

Reglerne for visum, arbejds- og opholdstilladelse er forskellige fra land til land. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse om, hvilke regler, der gælder for det land, du skal til. Ved praktikophold i EU-lande, er arbejds- og opholdstilladelse ikke nødvendig. Hvis du skal til Tyskland, Luxembourg eller Irland, er det derfor ikke nødvendigt. 

I god tid inden du rejser, skal du huske at undersøge, om dit pas er gyldigt. Vi anbefaler, at dit pas er gyldigt i minimum 6 måneder udover praktikopholdets varighed.

Sygesikring i Tyskland

Som OPU-trainee i Tyskland har du mulighed for at blive under dansk lov om sygesikring i 12 måneder. OPU-Sekretariatet sørger for at ansøge om dette hos Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Det gør vi, når vi har modtaget en kopi af din underskrevne ansættelseskontrakt med praktikvirksomheden. Når ansøgningen er blevet godkendt, modtager du besked i din e-boks direkte fra Udbetaling Danmark. Der vil være vedlagt en attest A1, som du skal aflevere en kopi af til din tyske arbejdsgiver - også selv om attesten er på dansk.

Med Attest A1 er du sygesikret i Danmark under praktikopholdet, hvilket omfatter:

 • Dækning af udgifter til almindelig offentlig læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.
 • Udgifter til lægeordineret medicin dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.
 • Udgifter til andre ydelser, f.eks. tandlægehjælp og fysioterapi dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.

Bemærk at reglerne ikke omfatter hjemtransport i tilfælde af sygdom samt behandling på private hospitaler.

Det er en god ide at blive registreret hos en praktiserende læge umiddelbart efter du er ankommet til Tyskland, så du ved hvor du skal gå hen, hvis du bliver syg. Vær opmærksom på, at det SKAL være en "Vertragsarzt", hvilket betyder, at lægen er tilknyttet den offentlige sygeforsikring og ikke er en privatklinik. 

Ved alle henvendelser til læge eller sygehus i Tyskland skal du huske at medbringe dit blå EU-sygesikringskort samt dit pas indtil du har modtaget et tysk sygesikringskort fra AOK.

Dit nuværende gule sygesikringskort træder ud af kraft under dit ophold, fordi du er udmeldt af folkeregisteret. Hvis du skal til læge i Danmark i løbet af dit OPU-ophold, skal du i stedet for det gule sygesikringskort bruge et særligt sundhedskort. Du modtager information fra Udbetaling Danmark om, hvordan du søger om et særligt sundhedskort, samtidig med at du modtager attest A1 i din e-boks.

Opsummering

 • Attest A1 - afleveres til din tyske arbejdsgiver
 • EU-sygesikringskort/AOK-Karte - anvendes ved lægebesøg i Tyskland
 • Særligt sundhedskort - anvendes ved lægebesøg i Danmark

 

Sygesikring i øvrige lande

Som OPU-trainee i alle øvrige lande skal du indmeldes i det pågældende lands sygesikringsordning. Vi anbefaler, at du inden afrejse kontakter Udbetaling Danmark og beder om at få udstedt en blanket E104. Det er en overførselsblanket, der dokumenterer dit tilhørsforhold til den danske stat. Det er ikke i alle lande, du vil få brug for den, men i nogle lande kan du undgå ventetid på at blive optaget i sygesikringen ved at medbringe blanketten.

Rejseforsikring, indboforsikring mv.

Foruden at tegne en rejseforsikring, som bl.a. dækker hjemtransport til Danmark ved alvorlig sygdom, skal du også selv sørge for at tegne en ulykkesforsikring, en ansvarsforsikring og en indboforsikring - ligesom hvis du flyttede hjemmefra i Danmark. Rejseforsikringen tegnes i Danmark inden afrejse, og du kan med fordel starte med at spørge dit/jeres husstands nuværende forsikringsselskab. Ulykkes- ansvars- og indboforsikring kan det måske godt betale sig, at du tegner i udlandet fremfor i Danmark. Start eventuelt med at spørge i banken i forbindelse med at du opretter en lønkonto i udlandet. Det er vores erfaring, at OPU-trainees ofte har tegnet forsikringerne forholdsvist billigt via deres udenlandske bank.

Personlige papirer

Til dine personlige papirer hører:

 • et gyldigt pas (minimum 6 måneder udover praktikperioden)
 • ansættelseskontrakt
 • forhåndstilsagn
 • eventuel opholdstilladelse
 • attest A1 (kun i Tyskland)
 • EU-sygesikringsbevis + AOK-Karte (kun i Tyskland)
 • særligt sundhedskort (kun i Tyskland)
 • rejseforsikring (+ ulykke, ansvar og indbo)
 • huslejekontrakt
 • underskrevet liste over fejl og mangler ved overtagelse af bolig

Udenrigsministeriets danskerliste

Udenrigsministeriet har oprettet en danskerliste, som de anbefaler, at man tilmelder sig ved udrejse af Danmark. Du kan læse mere om danskerlisten og tilmelde dig på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/danskerliste/ 

Husk også at meddele OPU-Sekretariatet din adresse i udlandet samt at give besked, hvis du flytter, skifter mobilnummer eller mailadresse i løbet af dit ophold i udlandet.

Image

Er du gået i stå?

Så sidder Mie klar til at hjælpe dig.

Send os en mail