background

Personlige forhold

Folkeregister

Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det gøres digitalt på borger.dk. Du skal være tilmeldt det danske folkeregister indtil dagen før, dit praktikophold starter. Det er meget vigtigt, at du overholder dette - især hvis du skal til Tyskland. Det betyder ikke, at du ikke kan ordne det i god tid inden afrejse, men datoen for udrejse skal være dagen før, at din ansættelseskontrakt med den udenlandske virksomhed starter. 

Specielt for Tyskland

Ved ankomst til Tyskland skal du gå på det lokale folkeregister "Einwohnermeldeamt" og melde dig ind. På Einwohnermeldeamt skal du desuden bede om et Steuer-ID, som er et tysk skattenummer. Dette skal din arbejdsgiver bruge i forbindelse med udbetaling af løn.

Visum, arbejds- og opholdstilladelse

Reglerne for visum, arbejds- og opholdstilladelse er forskellige fra land til land. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse om, hvilke regler, der gælder for det land, du skal til. Du skal være opmærksom på, at reglerne ændres jævnligt. Ved praktikophold i EU-lande, er arbejds- og opholdstilladelse ikke nødvendig. Hvis du skal til Tyskland er det derfor ikke nødvendigt - og indtil videre heller ikke i Storbritannien. 

I god tid inden du rejser, skal du huske at undersøge, om dit pas er gyldigt. Vi anbefaler, at dit pas er gyldigt i minimum 6 måneder udover praktikopholdets varighed.

Sygesikring i Tyskland

Som PIU-praktikant i Tyskland har du mulighed for at blive under dansk lov om sygesikring i 12 måneder. PIU-Sekretariatet sørger for at ansøge om dette hos Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Det gør vi, når vi har modtaget en kopi af din underskrevne ansættelseskontrakt. Når ansøgningen er blevet godkendt, modtager du besked i din e-boks direkte fra Udbetaling Danmark. Der vil være vedlagt en attest A1, som du skal aflevere en kopi af til din tyske arbejdsgiver - også selv om attesten er på dansk.

Du skal medbringe dit blå EU-sygesikringskort til Tyskland. Det skal du bruge ved alle henvendelser til læge eller sygehus i Tyskland under hele dit praktikophold.

EU-sygesikringsbeviset og attest A1 supplerer hinanden og omfatter:

 • Dækning af udgifter til almindelig offentlig læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.
 • Udgifter til lægeordineret medicin dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.
 • Udgifter til andre ydelser, f.eks. tandlægehjælp og fysioterapi dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.

Bemærk at reglerne ikke omfatter hjemtransport i tilfælde af sygdom samt behandling på private hospitaler.

Det er en god ide at blive registreret hos en praktiserende læge umiddelbart efter du er ankommet til Tyskland, så du ved hvor du skal gå hen, hvis du bliver syg. Vær opmærksom på, at det SKAL være en "Kassenarzt", hvilket betyder, at lægen er tilknyttet den offentlige sygeforsikring og ikke er en privatklinik. Det koster 10€ i Praxisgebühr/Kassengebühr at blive registreret hos en læge i Tyskland. De er omfattet af egenbetaling og refunderes ikke.

Ved alle henvendelser til læge eller sygehus i Tyskland skal du huske at medbringe dit blå EU-sygesikringskort samt dit pas.

Dit nuværende gule sygesikringskort træder ud af kraft under dit praktikophold. Hvis du skal til læge i Danmark i løbet af dit praktikophold, skal du i stedet for det gule sygesikringskort bruge et særligt sundhedskort. Du modtager information fra Udbetaling Danmark om, hvordan du søger om et særligt sundhedskort, samtidig med at du modtager attest A1 i din e-boks.

Opsummering

 • Attest A1 - afleveres til din tyske arbejdsgiver
 • EU-sygesikringskort - anvendes ved lægebesøg i Tyskland
 • Særligt sundhedskort - anvendes ved lægebesøg i Danmark

Sygesikring i Storbritannien

Som PIU-praktikant i Storbritannien skal du meldes ind i det engelske sygesikringssystem National Health Service (NHS) og du skal søge om at få et National Insurance Number. Du kan læse her, hvordan du søger om National Insurance Number. Det er vigtigt, at du søger om det hurtigst muligt efter din ankomst til Storbritannien, da der kan være ventetid i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du bliver optaget i National Health Service ved at lade dig registrere hos en praktiserende læge (GP: general practitioner) under NHS. Det er vigtigt, at du lader dig registrere så hurtigt som muligt efter din ankomst til Storbritannien. Når du opsøger din læge for første gang, skal du gøre opmærksom på, at du er National Health patient, da du ellers kan komme til at betale for behandlingen. Når du er optaget i NHS, har du ret til at blive sygebehandlet i Storbritannien på lige vilkår med Briterne. Den danske ambassade i Storbritannien har på deres hjemmeside samlet en række praktiske informationer til dig, der planlægger at flytte fra Danmark til Storbritannien. Blandt andet kan du finde en liste over danske læger, tandlæger, psykologer mv. i Storbritannien. Læs mere på ambassadens hjemmeside på linket her.

Når du er meldt ud af det danske CPR-register, kan du ikke længere benytte dit danske gule sygesikringsbevis, hvis du bliver akut syg og skal til læge i Danmark i forbindelse med besøg eller ferie i Danmark. Du skal i stedet sørge for at få lavet et britisk EU sygesikringsbevis, som du skal benytte, hvis du skal til lægen under ophold i Danmark. Det britiske EU sygesikringsbevis får du udstedt hos NHS.

Øvrige lande

Som PIU-praktikant i alle øvrige lande skal du indmeldes i det pågældende lands sygesikringsordning. Vi anbefaler, at du inden afrejse kontakter Udbetaling Danmark og beder om at få udstedt en blanket E104. Det er en overførselsblanket, der dokumenterer dit tilhørsforhold til den danske stat. Det er ikke i alle lande, du vil få brug for den, men i nogle lande kan du undgå ventetid på at blive optaget i sygesikringen ved at medbringe blanketten. Din praktikvirksomhed skal sørge for, at du bliver meldt ind i det pågældende lands sygesikring.

Ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og indboforsikring

Du skal selv sørge for at tegne en fritidsulykkesforsikring, en ansvarsforsikring og en indboforsikring - ligesom hvis du flyttede hjemmefra i Danmark. Det er vores anbefaling, at du tegner forsikringerne i udlandet fremfor i Danmark. Start eventuelt med at spørge i banken i forbindelse med at du opretter en lønkonto i udlandet. Det er vores erfaring, at PIU-praktikanter ofte har tegnet forsikringerne forholdsvist billigt via deres udenlandske bank.

Personlige papirer

Til dine personlige papirer hører:

 • et gyldigt pas (minimum 6 måneder udover praktikperioden)
 • ansættelseskontrakt
 • forhåndstilsagn
 • eventuel opholdstilladelse
 • kopi af attest A1 (praktikanter i Tyskland)
 • EU-sygesikringsbevis (praktikanter i Tyskland)
 • særligt sundhedskort (praktikanter i Tyskland)
 • Britisk EU-sygesikringsbevis (praktikanter i Storbritannien)
 • øvrige forsikringer (ulykke, ansvar og indbo)
 • huslejekontrakt
 • underskrevet liste over fejl og mangler ved overtagelse af bolig

Din adresse i udlandet

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt registrerer din adresse via www.borger.dk under "Danskere i udlandet". Samme sted skal du meddele, hvis du flytter, imens du er i udlandet.

Husk også at meddele PIU-Sekretariatet din adresse i udlandet samt at give besked, hvis du flytter i løbet af dit PIU-ophold.

Image

Er du gået i stå?

Så sidder Mie klar til at hjælpe dig.

Send os en mail