background

Ansættelsesforhold

Ansættelseskontrakten

Ansættelseskontrakten er din og virksomhedens aftale om de forhold, du er ansat under, som f.eks. arbejdstid og -sted, ansættelsesperiode, løn og ferie. Det er vigtigt, at du efter modtagelsen af kontrakten underskriver den og sender en kopi til OPU-Sekretariatet.

Checkliste og forhåndstilsagn

Før din 1. arbejdsdag modtager du i e-boks et "Forhåndstilsagn om merit for oplæring i udlandet". OPU-Sekretariatet laver forhåndstilsagnet ud fra en checkliste, som din virksomhed udfylder, og som beskriver, hvad du skal beskæftige dig med i løbet af din ansættelse. Forhåndstilsagnet er dit bevis for, at du er under dansk godkendt uddannelse og med forhåndstilsagnet fra OPU, har du mulighed for at søge om økonomisk støtte fra AUB under dit ophold - læs mere om støtte fra AUB.

Uddannelsesforhold

Når du starter på et oplæringsophold i udlandet via OPU, er det uddannelsesmæssigt det samme, som at starte i en læreplads i en virksomhed i Danmark. Det betyder, at du ved afslutning af opholdet får merit for perioden. Har du eksempelvis arbejdet 1 år i udlandet, sidestilles det med 1 år i den danske uddannelse. Den samlede uddannelsestid er 1 eller 2 år afhængig af uddannelsesretningen og din uddannelsesbaggrund, dvs. om du har en EUD, EUX eller HHX. Hvis OPU-opholdet i udlandet kun udgør en del af den samlede uddannelsestid, har du mulighed for at færdiggøre uddannelsen ved at finde en ny oplæringsplads i udlandet eller en læreplads i en virksomhed i Danmark for den resterende periode.

Skolemoduler

Idet du er under dansk uddannelse som OPU-trainee i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af opholdet - enten som fjernundervisning eller på en handelsskole i Danmark. HHX-elever skal i de fleste tilfælde gennemføre skolemodulerne som fjernundervisning fra udlandet. EUX-elever har mulighed for enten at tage modulerne på deres handelsskole i Danmark eller at tage dem som fjerundervisning. EUD-elever skal gennemføre skolemodulerne på deres handelsskole i Danmark.

Tilmelding til skolemoduler

OPU-Sekretariatet sørger for at tilmelde dig, og du modtager herefter nærmere information direkte fra den skole, som er ansvarlig for undervisningen.

Hvis skolemodulerne foregår i Danmark, skal din virksomhed ikke betale dig løn, mens du er hjemme i Danmark for at følge undervisningen. Du søger derimod lønrefusion hos AUB. Kopi af dit skattekort samt skolens indkaldelse til skolemodulerne skal medsendes, når du søger. Ansøgningsskema til dette henter du på AUB's hjemmeside. Din virksomhed er ikke forpligtet til at give dig fri til skolemoduler i bestemte perioder, så hvis din virksomheden afslår, fordi at tidspunktet måske er upassende, må alternative muligheder undersøges. Du skal da bede skolen om at blive placeret på et senere hold eller blive overført til en anden skole.

Din handelsskole kan vejlede dig omkring, hvor mange skolemoduler, der hører til din uddannelse.

Første arbejdsdag

Sørg for inden afrejse at kende mødetidspunkt og -sted samt navnet på din kontaktperson i virksomheden. Du skal medbringe udenlandsk skattekort og bankoplysninger.