background

Økonomiske forhold

Løn

Du får løn som PIU-praktikant. Hvis du har fået en praktikplads i Tyskland eller Storbritannien via PIU-Sekretariatet, kan du regne med at lønnen er minimum 5.000 kr. pr. måned. Finder du selv en praktikplads, forhandler du selv lønnen. Lønnen skal afspejle det pågældende lands regler for mindsteløn samt generelle leveomkostninger.

Økonomisk støtte fra AUB

Under dit praktikophold kan du få op til 32.000 kr. pr. løbende 12 måneder i støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). De giver bl.a. støtte til flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed samt husleje. Læs mere om AUB's tilskud til praktik i udlandet her.

Når du søger om støtte, skal du læse ansøgningsskemaet grundigt igennem, så du udfylder det korrekt og medsender de nødvendige bilag - bl.a. ansættelseskontrakt, forhåndstilsagn og huslejekontrakt. I skemaet bliver du bedt om at oplyse "uddannelse" - her menes enten kontor, handel eller detail. Det fremgår af forhåndstilsagnet fra PIU-Sekretariatet, hvilken uddannelse du er i gang med. 

AUB har en forældelsesfrist på 4 måneder, så du skal huske at indsende dit ansøgningsskema til dem, senest 4 måneder efter at du har afholdt en tilskudsberettiget udgift.

Skatteforhold

PIU-Sekretariatet vejleder ikke omkring skat. Da forholdene er individuelle, er det vigtigt, at du inden afrejse til udlandet henvender dig til skattemyndighederne i Danmark for at undersøge de skattemæssige forhold i forbindelse med dit udlandsophold. Ofte vil din praktikløn være så lav, at du stort set ikke betaler skat. Vær opmærksom på hvad følgende to nøgleord betyder for netop dig; "Bibeholdelse af skattepligt i DK med eventuelle fradrag ved ophold i udlandet" og "Opgivelse af skattepligt i Danmark". Inden du kontakter skat, er det en god ide at orientere dig på skats hjemmeside under "Udlandsforhold". 

ATP - kun for praktikanter i Tyskland

Som PIU-praktikant i Tyskland skal du betale ATP i Danmark i de første 12 måneder af dit praktikophold. Hvis du får en praktikplads i alle andre lande, skal du ikke tænke på ATP. Grunden til at du stadig skal betale ATP, når du arbejder i Tyskland er, at du forbliver i den danske sygesikring. 2/3 af ATPén betales af din virksomhed og 1/3 skal betales af dig. PIU-Sekretariatet fremsender en opkrævning på ATP direkte til din virksomhed med en kopi til dig. Det er normalt, at virksomheden betaler det samlede ATP-bidrag, og herefter fratrækker din andel i din løn.

Bankkonto

Af hensyn til lønudbetaling skal du første arbejdsdag i din virksomhed medbringe oplysninger om din udenlandske bankkonto. Det er hensigtsmæssigt at vælge en bank i nærheden af din private adresse eller dit arbejde. Når du åbner en konto i en udenlandsk bank, skal du medbringe pas og ansættelseskontrakt. Det er også en god idé at medbringe din eventuelle opholdstilladelse og dit PIU-Bescheinigung/PIU-Certificate. Sidstnævnte bekræfter, at du er under uddannelse, og du kan derfor måske få et bedre tilbud eller slippe for at betale gebyr for at oprette en konto. 

Det kan være omstændeligt at oprette en bankkonto i nogle lande - eksempelvis i Storbritannien. Oplever du at det er problematisk, har vi erfaring for, at en anbefaling fra virksomheden hjælper. Herudover kan du spørge i din bank i Danmark, om de har en aftale med en britisk bank og i så fald kan være behjælpelige med at oprette en konto.

Budget

På dette link finder du et budget, som du kan bruge til at holde styr på din økonomi, mens du er i praktik: BUDGET TYSKLAND og BUDGET STORBRITANNIEN

Image

Er du gået i stå?

Så er Christiane klar til at hjælpe dig.

Send os en mail