background

Krav til dig

Hvilke krav stilles til en praktikant?

Faglige

Gode sprogkundskaber er naturligvis en stor fordel, men topkarakterer er absolut ikke nødvendige. Et af hovedformålene med et praktikophold i udlandet er netop at lære sprog, hvorfor en middelkarakter er tilstrækkelig. Det er dog vigtigt, at du kan gøre dig forståelig på det pågældende sprog, så du kan gennemføre en jobsamtale. Søger du Luxembourg eller Irland, er der højere krav til det faglige niveau, end hvis du søger Tyskland.

Personlige

De største krav stilles til dine personlige egenskaber. Du flytter hjemmefra og starter på et job. Du vil møde udfordringer undervejs af både faglig og personlig karakter, og du skal tage stilling til en masse nye ting og forholde dig til nye omgivelser og kollegaer. Et åbent væsen og en fleksibel indstilling til eventuelle småproblemer undervejs er den allerbedste ballast for et godt praktikophold. Med en fleksibel indstilling vil du lettere kunne finde dig til rette i uvante omgivelser og situationer, og du vil ikke i så høj grad lade dig påvirke, hvis tingene ikke går som forventet.

Elever, der søger en praktikplads med hjælp fra PIU-Sekretariatet, vil inden optagelse blive indkaldt til et optagelsesinterview, hvor både de faglige og personlige ressourcer bliver vurderet. 

PIU-Sekretariatet vil efter bedste evne forsøge at rådgive og være dig behjælpelig undervejs i praktikopholdet. I tilfælde af problemer af den ene eller anden art, bør du derfor altid kontakte PIU-Sekretariatet for råd og vejledning.

Image

Er du gået i stå?

Så er Christiane klar til at hjælpe dig.

Send os en mail