background

Krav til dig

Hvad skal der til for at blive OPU-trainee?

Fagligt

Gode sprogkundskaber er naturligvis en fordel, men topkarakterer er absolut ikke nødvendige. Et af hovedformålene med et ophold i udlandet er netop at lære sprog, hvorfor en middelkarakter er tilstrækkelig. Det er dog vigtigt, at du kan gøre dig forståelig på det pågældende sprog, så du kan gennemføre en jobsamtale. Søger du en oplæringsplads i Luxembourg eller Irland via OPU-Sekretariatet, er der højere krav til det generelle faglige niveau, end hvis du søger Tyskland.

Personligt

De største krav stilles til dine personlige egenskaber. Du flytter hjemmefra og starter på et job. Du vil møde udfordringer undervejs af både faglig og personlig karakter, og du skal tage stilling til en masse nye ting og forholde dig til nye omgivelser og kollegaer. Det kræver modenhed og til tider udholdenhed, så et åbent væsen og en fleksibel indstilling til eventuelle småproblemer undervejs er den allerbedste ballast for et godt ophold. Med en fleksibel indstilling vil du lettere kunne finde dig til rette i de nye omgivelser og håndtere uvante situationer, og du vil ikke i så høj grad lade dig påvirke, hvis tingene ikke går som forventet.

Elever, der søger en oplæringsplads med hjælp fra OPU-Sekretariatet, vil inden optagelse blive indkaldt til et optagelsesinterview, hvor både de faglige og personlige ressourcer bliver vurderet. 

OPU-Sekretariatet vil efter bedste evne forsøge at rådgive og være dig behjælpelig under opholdet. I tilfælde af problemer af den ene eller anden art, er du derfor altid velkommen til at kontakte OPU-Sekretariatet for råd og vejledning.

Image

Er du gået i stå?

Så er Christiane klar til at hjælpe dig.

Send os en mail