background

Krav til dig

Hvilke krav stilles til en praktikant?

Faglige

Gode sprogkundskaber er naturligvis en stor fordel, men topkarakterer er absolut ikke nødvendige. Et af hovedformålene med et praktikophold i udlandet er netop at lære sprog, hvorfor en middelkarakter fra handelsskolen er tilstrækkelig. Søger du Storbritannien er der dog højere krav til det faglige niveau - ikke blot i engelsk men i alle fag - end hvis du søger Tyskland.

Personlige

De største krav stilles til dine personlige egenskaber. Et åbent væsen og en fleksibel holdning til eventuelle småproblemer undervejs er den allerbedste ballast for et godt praktikår.

Elever, der søger en praktikplads med hjælp fra PIU-Sekretariatet, vil inden optagelse blive indkaldt til et optagelsesinterview, hvor både de faglige og personlige ressourcer bliver vurderet. Du har mulighed for til interviewet at uddybe dine ønsker til et praktikophold i udlandet.

PIU-Sekretariatet vil efter bedste evne forsøge at rådgive og være dig behjælpelig undervejs i praktikopholdet. I tilfælde af større problemer af den ene eller anden art, bør du derfor altid kontakte PIU-Sekretariatet for råd og vejledning.

Image

Er du gået i stå?

Så er Christiane klar til at hjælpe dig.

Send os en mail