background

HHX - Finder selv praktikplads

Jobsøgning

Det første du går i gang med er jobsøgningen. I dag er der rigtig mange muligheder for at søge efter virksomheder og butikker i udlandet. Søg på nettet, spørg i din familie eller omgangskreds - måske har de nogle kontakter. Opsøg eventuelt danske virksomheder med afdelinger i udlandet. Det er bare at gå i gang. Få eventuelt hjælp til at lave en ansøgning fra din engelsk- eller tysklærer. 

Indmeldelse i PIU ordningen

For at få dit praktikophold godkendt som et PIU-ophold, skal du meldes ind i PIU-ordningen. Du kontakter PIU-koordinatoren på din skole og udfylder en tilmeldingsblanket, som mailes til PIU-Sekretariatet. Under menupunktet "Kontakt" finder du en oversigt over HHX-koordinatorer. Det koster 1.500 kr. at blive meldt ind i PIU-ordningen, når du selv finder din praktikplads i udlandet. Beløbet opkræves først, når der foreligger en underskrevet og godkendt ansættelseskontrakt med en udenlandsk virksomhed. Når du er meldt ind i PIU-ordningen, hjælper PIU-Sekretariatet dig med at få forhåndsgodkendt dit praktikophold i udlandet, og du får således mulighed for at søge om økonomisk støtte fra AUB i forbindelse med en eventuel jobsamtale i udlandet samt under selve praktikopholdet. Du kan læse mere om økonomisk støtte fra AUB i et afsnit længere nede.

Jobsamtale

Du skal selv planlægge og koordinere en eventuel jobsamtale i udlandet. Vi anbefaler som udgangspunkt, at jobsamtalen foregår online, men hvis du skal til jobsamtale hos en virksomhed i udlandet, er det vigtigt, at du i god tid forinden kontakter PIU-Sekretariatet med henblik på at blive indmeldt og godkendt til refusion af transportudgifterne hos AUB. Denne procedure varer sædvanligvis 5-10 arbejdsdage hos AUB. Når du skal til jobsamtale i udlandet, skal du i første omgang selv betale for transporten, men er du godkendt, kan du efterfølgende søge om at få billetterne refunderet. Du skal derfor huske at gemme dine billetter, da de skal sendes ind til AUB efter rejsen. Sammen med billetterne skal du indsende en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". PIU-Sekretariatet sørger for at lave disse papirer til dig inden jobsamtalen, og det er af den grund meget vigtigt, at du kontakter os og bliver indmeldt i PIU inden en jobsamtale. AUB yder støtte til max 3 rejser i forbindelse med jobsøgning i udlandet.

Virksomheden tilbyder dig et job

Din praktikperiode hos virksomheden skal vare minimum 3 måneder og op til 1 år. Starttidspunktet aftales med virksomheden og kan være når som helst på året. Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Du kan enten selv medbringe checklisten ved jobsamtalen eller PIU-Sekretariatet kan fremsende den til virksomheden. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende praktikuddannelsen og fungerer som en uddannelsesaftale.

Økonomisk støtte fra AUB

Udover at du kan søge om rejsehjælp i forbindelse med jobsamtalen, kan du under selve dit praktikophold få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB til dækning af diverse udgifter, bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om økonomisk støtte fra AUB her.

Bolig

Du skal selv finde en bolig i dit praktikland. Hvis din praktikplads er i Tyskland eller Storbritannien, kan du under menupunktet "Krav" og "Praktiske forhold" få tips til boligsøgning.

Skolemoduler

Idet du er under dansk uddannelse som PIU-praktikant i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af dit praktikophold. Modulerne foregår i de fleste tilfælde som fjernundervisning. I enkelte tilfælde kan det være, at du skal hjem til Danmark og følge modulerne på din skole. PIU-Sekretariatet kan afklare, om det ene eller det andet vil gøre sig gældende for dit vedkommende.

Afslutning af praktikophold

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført, dvs. 1 års praktik, skolemoduler og fagprøve. Hvis du ikke tager hele uddannelsen i udlandet, kan du færdiggøre den i en virksomhed i Danmark ved at finde en praktikplads for den resterende periode.

Tilmelding

  • Indmeldelse i PIU
    Du henvender dig hos PIU-koordinatoren på din skole og udfylder en tilmeldingsblanket.

Praktiske forhold

  • Hvad skal du have styr på?
    Her kan du finde meget mere praktisk information, inden du tager stilling.

    Se praktisk info her