background

Frederik Vestergaard Laustsen (HHX)

"PIU-opholdet har for mig overordnet betydet overblik og indsigt, både fagligt og fremtidsmæssigt"

Frederik Vestergaard Laustsen

Hvad fik dig til at søge PIU?

Min grund til at søge om et år i udlandet var først og fremmest måden, hvorpå PIU formåede at kombinere alle de ønsker jeg havde, efter at være blevet student.

Efter 3. G, og især læseferien, virkede en lang rejse tiltalende. Jeg havde med andre ord lyst til en mere afvekslende hverdag. Samtidig havde jeg en idé om, at den klassiske tre-måneders rundrejse for mit vedkommende ville mangle et overordnet formål. Jeg søgte efter en måde, hvorpå jeg kunne videreudvikle de kompetencer jeg havde brugt gymnasietiden på at erhverve mig, og samtidig opnå den afveksling jeg manglede.
Min grund til at søge om optagelse i PIU var altså afgjort, at dette valg muliggjorde, at jeg kunne få det bedste fra begge verdener. Det var måden, hvorpå jeg kunne få en afvekslende og alsidig hverdag, og samtidig fortsætte min faglige udvikling.

Hvordan er arbejdsoplevelsen?

Min arbejdsoplevelse har paradoksalt nok været både struktureret og fri.

Strukturen har bestået i de daglige, ugentlige og månedlige opgaver, der kan beskrives som grundstenen i min ansættelse. Friheden består i måden, hvorpå jeg, efter at have gennemført de grundlæggende opgaver, er fri til at engagere mig i forskellige projekter i forskellige afdelinger, alt efter hvad jeg finder interessant.

Denne form for frihed blev for mit vedkommende til autonomi, fordi jeg oplevede, hvordan en sådan frihed unægteligt stiller krav til ens eget engagement og proaktivitet i forhold til ikke bare at påtage sig, men også at skabe nye projekter, hvor man kan bidrage. Jeg har oplevet at arbejdet, stik modsat af hvad jeg førhen forventede, ikke kommer til dig, men at man i højere grad selv har til ansvar at skabe sin egen relevans gennem idéer, tiltag og projekter.

Helt praktisk valgte jeg at benytte denne autonomi til at arbejde med flere forskellige afdelinger på forskellige projekter. Dette var et bevidst valg med det formål at skabe så dyb en forståelse for hver enkelt afdeling som muligt, for i sidste ende at kunne sammenstykke dette til en overordnet forståelse af virksomheden og dens omverden.

Hvad laver du i din fritid?

Noget af det der uomtvisteligt kommer til at optage en del tid, for de der kommer til at arbejde i London, er det at pendle frem og tilbage. Dog er disse ture snarere et pusterum end en pligt, hvis man forstår at udnytte dem. En stor del af min fritid går derfor med at læse eller høre podcasts.

Jeg har svært ved at beskrive en normal friaften, fordi de varierer meget. Jeg ville dog lyve, hvis jeg sagde, at det at gå på pub ikke har været en gennemgående tidsrøver. Ligeledes har diverse parker, især i sommerhalvåret, været stedet hvor en stor del af min fritid er blevet brugt. Jeg har i stort omfang endvidere draget nytte af det faktum, at langt størstedelen af Londons museer er gratis at besøge. Også det at tage rundt og se forskellige dele af London, i mange tilfælde sammen med andre PIU-elever, har været en måde at bruge fritiden på.

Hvad har PIU opholdet betydet for dig?

PIU-opholdet har for mig overordnet betydet overblik og indsigt, både fagligt og fremtidsmæssigt.

Fagligt har jeg opnået større indsigt i generel virksomhedsdrift og overblik over en lang række brancher, jeg tidligere aldrig havde hørt om. Jeg har opnået fagligt overblik, fordi mit teoretiske grundlag fra tre års HHX i løbet af dette år er udnyttet og omdannet til praktiske og anvendelige evner.

Fremtidsmæssigt har jeg opnået indsigt i studier og jobtyper, som jeg hidtil aldrig havde hørt om, samt overblik over hvilke fremtidige muligheder forskellige uddannelses- og arbejdsmæssige valg giver.
Overordnet man kan sige, at PIU-opholdet på det faglige plan har været et springbræt til en forhåbentlig succesfuld karriere, mens det på det personlige plan har været en katalysator for mit engagement og motivation. PIU-opholdet har unægtelig givet mig uvurderlige indsigter, som jeg vil drage nytte af mange år frem.