background

Emil Foldager Jensen

"Jeg er overrasket over, hvor meget ansvar jeg fik, men man skal også selv være opsøgende og gøre sig fortjent til det"

Emil Foldager Jensen

Hvad fik dig til at vælge et PIU-ophold?

PIU var for mig et oplagt valg, da det på bedste vis kombinerede de to ting jeg helst ville i mit sabbatår, nemlig rejse og arbejde. Kunne det lade sig gøre samtidig, blev det faktisk ikke bedre. Derudover er det en fremragende måde at blive en del af en ny by, en ny kultur og et nyt land, som man ellers ikke ville få muligheden for.

Hvordan var det at være til jobsamtaler i England?

For mig var det min første rigtige jobsamtale, hvilket naturligvis gjorde det en smule mere angstprovokerende. Et sprog man ikke nødvendigvis er helt komfortabel ved, en dresscode man ikke er helt komfortabel ved, i en situation du ikke er komfortabel i. Ikke desto mindre er alle, der interviewer PIU-elever, klar over dette, hvorfor interviewene er indrettet efter det. Det handler klart mere om at vise karakter end at vise sine karakterer. Virksomhederne ved, at de kan lære dig alt det, du skal vide i dit job, så de kigger mest på, om du er et match for virksomheden.

Hvilke arbejdsopgaver havde du som praktikant i dit firma?

I kraft af virksomhedens lille størrelse var mine arbejdsopgaver hos Newscape Capital overordnet set mange og brede. Mit hovedansvarsområde var det der hed Settlement of Trades, hvilket reelt vil sige at være ansvarlig for, at alt det papirarbejde, der er forbundet med finansielle transaktioner, der i øvrigt er overraskende omfattende, falder på plads. Derudover mange opgave i forbindelse med driften af vores fonde inkluderende både interne og eksterne parter, samt opsætning af interne processer for at optimere driften.  Aktieanalyse blev også i højere grad en del af mine opgaver, hvorfor jeg deltog i vores investeringskomite på ugentlig basis.

Jeg blev også ansvarlig og hoveddrivkraft for implementeringen af et nyt IT-system til en værdi nord for 100.000 £.

Jeg er overrasket over, hvor meget ansvar jeg fik, men man skal også selv være opsøgende og gøre sig fortjent til det. Det var helt klart igennem arbejdet, at interessen for mit nuværende studie blev vakt.

Hvad lavede du i din fritid?

London har alle muligheder for at lave næsten hvad som helst, så der er næsten for meget at give sig til i fritiden, og efter et år føler jeg kun, at jeg har oplevet 15% af byen. Jeg var dog så heldig at bo i det meget trendy område, Shoreditch, i Østlondon, hvor især madscenen er blomstrende, hvilket jeg udnyttede så meget jeg kunne. Derudover bliver man naturligvis også nødt til at være turist i egen by, og selv ikke efter et år føler, at jeg er færdig med at være turist i den by.
Derudover kan det jo ikke fornægtes, at der er en pubkultur, det er svært ikke at blive forført af, som man alt andet lige bliver nødt til at smage på.

Hvad har efterladt det største indtryk?

Alle de mennesker jeg har mødt, og den åbenhed og hjælpsomhed jeg er blevet mødt med, både på arbejdet og udenfor, har gjort et kæmpe indtryk. Dét at komme ud af sin komfortzone og ud i en anden kultur gør, at man gennem de folk man møder, får et nyt perspektiv på mange ting, hvilket er utroligt berigende.

Hvad har PIU-opholdet betydet for dig?

Det har udvidet min horisont og sat en højere barre for hvad der er muligt. Jeg har mødt en masse inspirerende mennesker og fundet mig selv blandt mennesker og i situationer, jeg aldrig troede en stille dreng fra Vestjylland kunne komme i. Det har fået mig til at forstå, at hvis man selv søger det, er meget mere muligt end man forventer.

Jeg har lært at agere på en arbejdsplads og er blevet klogere på mennesker.