background

HHX - hjælp fra OPU til at finde en plads

Jeg søger en praktikplads med hjælp fra PIU-Sekretariatet.

Indmeldelse i OPU-ordningen

Hvis du synes et oplæringsophold i udlandet er noget for dig, skal du henvende dig til OPU-koordinatoren på din skole. Under menupunktet "Kontakt" finder du en liste over HHX-koordinatorer. Det er vigtigt, at du er seriøst interesseret i et ophold i udlandet, idet mange ressourcer anvendes på at formidle kontakt til virksomheder i udlandet. Du kan se, hvornår der er tilmeldingsfrist i vores kalender.

Optagelsessamtale hos OPU-Sekretariatet

Du indkaldes til en optagelsessamtale med OPU-Sekretariatet for at give en kort præsentation af dig selv samt for at uddybe dine ønsker.

Optagelse og deltagergebyr

Efter optagelsessamtalen modtager du et optagelsesbrev, og du skal i gang med at skrive en ansøgning på tysk eller engelsk, som OPU-Sekretariatet skal bruge til at sende ud til virksomheder i udlandet. Du kan få hjælp til ansøgningen hos OPU-koordinatoren på din skole. Det koster 3.000 kr. at blive optaget i OPU. Vi har kontakt til mange virksomheder men har også mange ansøgere til at komme af sted, så hvis vi ikke kan finde en plads til dig, får du pengene retur igen.

Ansættelsesrejse

Fra januar til slutningen af juni skal du være parat til at tage til Tyskland, Luxembourg eller Irland til jobsamtaler. Nogle virksomheder foretrækker dog at afholde jobsamtaler online. I vil være flere elever, som skal til samtale ved samme virksomhed. Efter samtalen prioriterer virksomheden de elever, som den har haft til samtale, og eleverne prioriterer ligeledes virksomhederne.

Ansættelseskontrakt

Før en virksomhed kan ansætte dig under OPU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af OPU-Sekretariatet. Dette sker bl.a. ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende uddannelsen og fungerer som en uddannelsesaftale. Udover forhåndsgodkendelsen og checklisten, sørger OPU-Sekretariatet også for, at du modtager en ansættelseskontrakt fra virksomheden. Oplæringsopholdet og ansættelsen i virksomheden vil som udgangspunkt vare 1 år.

Bolig

Du skal selv finde bolig i udlandet. Måske kan du være heldig at overtage en tidligere OPU-trainees bolig. Du kan finde tips til boligsøgning under menupunktet "Krav" og "Praktiske forhold". 

Start i virksomheden

Du begynder oplæringsopholdet efter din eksamen. Starttidspunkt aftales med din virksomhed men vil i de fleste tilfælde være 1. august.

Informationsmøde

Kort efter din start afholder OPU-Sekretariatet informationsmøder i udvalgte byer i Tyskland, hvor der er 7 eller flere OPU-trainees. Det gør vi dels for at sikre os, at I er kommet godt i gang med opholdet, dels for at I kan møde de andre OPU-trainees i området og få dannet et kontaktnet. Invitation til mødet udsendes kort efter start i virksomheden. 

Skolemoduler

Idet du er under dansk uddannelse som OPU-trainee i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af dit ophold. Modulerne foregår i de fleste tilfælde som fjernundervisning fra udlandet. I enkelte tilfælde kan det være, at du skal hjem til Danmark og følge modulerne på din skole. OPU-Sekretariatet kan afklare, om det ene eller det andet gør sig gældende for dit vedkommende.

Afslutning af OPU-ophold

Når du er færdig med dit ophold, skal du inden sidste arbejdsdag få din virksomheds underskrift på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten. Herefter sender du checklisten til OPU-Sekretariatet til endelig godkendelse.

Uddannelsesbevis

Du modtager et dansk uddannelsesbevis, når uddannelsen er gennemført, dvs. 1 års oplæring samt skolemoduler og fagprøve. Hvis du ikke afslutter din uddannelse i udlandet, men kun tager en del af den, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre uddannelsen, eller du kan vælge at finde en ny oplæringsplads i udlandet for den resterende tid.

Ansøgning

  • Sådan gør du
    Når du er blevet optaget i OPU, skriver du en ansøgning på tysk eller engelsk med hjælp fra din skole og sender den til OPU-Sekretariatet. OPU-Sekretariatet bruger ansøgningen i det opsøgende arbejde med at finde en praktikplads til dig. Ansøgningen skal være generel, så den kan bruges til alle slags virksomheder og brancher.
  • Hvad skal du have styr på?