background

EUX - Praktikplads via PIU

Jeg søger en praktikplads med hjælp fra PIU-Sekretariatet.

Indmeldelse i PIU ordningen

Hvis du synes et praktikophold i udlandet er noget for dig, skal du henvende dig til PIU-koordinatoren på din skole. Under menupunktet "Kontakt" finder du en liste over EUX-koordinatorer. Det er vigtigt, at du er seriøst interesseret i et praktikophold i udlandet, idet mange ressourcer anvendes på at skaffe dig en god praktikplads og et godt ophold. Du kan se, hvornår der er tilmeldingsfrist i vores kalender.

Interview hos PIU-Sekretariatet

Du indkaldes til et interview med PIU-Sekretariatet for at give en kort præsentation af dig selv samt for at uddybe dine ønsker.

Optagelsesbrev og deltagergebyr

Efter interviewet modtager du et optagelsesbrev, og du skal i gang med at skrive en ansøgning på tysk, som PIU-Sekretariatet skal bruge til at sende ud til virksomheder i Tyskland. Du kan få hjælp til ansøgningen hos PIU-koordinatoren på din skole. Det koster 3.000 kr. at blive optaget i PIU. Vi har mange praktikpladser men også mange ansøgere, så hvis vi mod forventning ikke kan finde en plads til dig, får du pengene retur igen.

Ansættelsesrejse

Fra januar til slutningen af juni skal du være parat til at tage til Tyskland til jobsamtaler. Nogle virksomheder foretrækker dog at afholde jobsamtaler online. Der vil være planlagt ansættelsessamtaler hos 2-3 virksomheder, og I vil være flere elever, som skal til samtale ved samme virksomhed. Efter samtalen prioriterer virksomheden de elever, som den har haft til samtale, og eleverne prioriterer ligeledes virksomhederne.

Refusion af transporten

På ansættelsesrejsen betaler du i første omgang selv for transporten. Efter ansættelsesrejsen kan du så søge om at få transporten refunderet hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - kaldet AUB. Du skal huske at gemme dine billetter, da de skal sendes med ind til AUB. Samme med billetterne skal du indsende en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer sørger PIU-Sekretariatet for at lave til dig inden ansættelsesrejsen.

Du kan læse mere om økonomisk støtte fra AUB og økonomien i løbet af et praktikophold her Økonomiske forhold

Ansættelseskontrakt

Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker bl.a. ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende praktikuddannelsen og fungerer som en uddannelsesaftale. Udover forhåndsgodkendelsen og checklisten, sørger PIU-Sekretariatet også for, at du modtager en ansættelseskontrakt fra virksomheden. Praktikperioden vil som udgangspunkt være for 1 år. Efter det 1. år er der mulighed for at forlænge praktikopholdet med endnu 1 år, hvis du og virksomheden bliver enige om det. 

Bolig

Du skal selv finde en bolig. Måske kan du være heldig at overtage en tidligere praktikants bolig.

Praktikstart

Du begynder praktikopholdet efter din eksamen. Starttidspunkt aftales med din virksomhed, men vil i de fleste tilfælde være 1. august.

Informationsmøde

Kort efter praktikstart afholder PIU-Sekretariatet informationsmøder i udvalgte byer i Tyskland, hvor der er 7 eller flere PIU-praktikanter. Det gør vi dels for at sikre os, at du er kommet godt i gang med dit praktikophold, dels for at du kan træffe de andre praktikanter i området og få dannet et kontaktnet. Du modtager en invitation til mødet, når du er startet i din virksomhed. Vi håber du har mulighed for at deltage i mødet, og beder dig sætte kryds i kalenderen, når du er bekendt med datoerne.

Skolemoduler

Idet du er under dansk uddannelse som PIU-praktikant i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af dit praktikophold. Skolemodulerne foregår enten på din skole i Danmark eller som fjernundervisning fra udlandet. Hvis du vælger at følge skolemodulerne på skolen i Danmark, kan du som udgangspunkt regne med at kunne gennemføre 14 dage af det samlede antal moduler i løbet af det år, du er i praktik i udlandet. Hvis du vælger fjernundervisning, vil du kunne gennemføre flere. Læs mere under "Praktiske forhold - Skoleophold".

Afslutning af praktikophold

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele den danske uddannelse er gennemført. Hvis dit praktikophold i udlandet varer mindre end 2 år, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre din uddannelse, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet for den resterende tid.

Praktiske forhold

  • Hvad skal du have styr på?
    Her kan får du overblik over alt det praktiske i forbindelse med et praktikophold.

    Se praktisk info her