background

EUX - Finder selv praktikplads

Jobsøgning

Det første du går i gang med er jobsøgningen. I dag er der rigtig mange muligheder for at søge efter virksomheder og butikker i udlandet. Søg på nettet, spørg i din familie eller omgangskreds - måske har de nogle kontakter. Opsøg danske virksomheder med afdelinger i udlandet osv. Det er bare at gå i gang. Få eventuelt hjælp til at lave en ansøgning fra din engelsk- eller tysklærer. 

Indmeldelse i PIU ordningen

For at få dit praktikophold godkendt som et PIU-ophold, skal du meldes ind i PIU-ordningen. Du kontakter PIU-koordinatoren på din skole og udfylder en tilmeldingsblanket, som mailes til PIU-Sekretariatet. Under menupunktet "Kontakt" finder du en oversigt over EUX-koordinatorer. Det koster 1.500 kr. at blive meldt ind i PIU-ordningen, når du selv finder din praktikplads. Beløbet opkræves først, når der foreligger en underskrevet og godkendt ansættelseskontrakt med en udenlandsk virksomhed. Når du er meldt ind i PIU-ordningen, hjælper PIU-Sekretariatet dig med at få forhåndsgodkendt dit praktikophold i udlandet, og du får således mulighed for at søge om tilskud fra AUB i forbindelse med en eventuel jobsamtale i udlandet samt under selve praktikopholdet.

Jobsamtale

Du skal selv planlægge og koordinere en eventuel jobsamtale i udlandet. Vi anbefaler som udgangspunkt, at jobsamtalen foregår via Skype, men hvis du skal til jobsamtale hos en virksomhed i udlandet, er det vigtigt, at du forinden kontakter PIU-Sekretariatet. Du skal i første omgang selv betale for transporten, men du kan efterfølgende søge om at få den refunderet hos AUB. Du skal huske at gemme dine billetter, da de skal sendes med ind til AUB. Samme med billetterne skal du indsende en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer sørger PIU-Sekretariatet for at lave til dig inden jobsamtalen - det er derfor, det er vigtigt, at du kontakter os og bliver meldt ind i PIU inden jobsamtale. AUB yder støtte til max 3 rejser i forbindelse med jobsøgning i udlandet.

Virksomheden tilbyder dig et job

Din praktikperiode hos virksomheden skal vare minimum 3 måneder og op til 2 år. Starttidspunktet aftales med virksomheden og kan være når som helst på året. Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Checklisten kan du få tilsendt fra PIU-Sekretariatet eller ved henvendelse hos din PIU-koordinator. Du kan enten selv have checklisten med ved jobsamtalen eller PIU-Sekretariatet kan fremsende den til virksomheden. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedrørende praktikuddannelsen og fungerer som en uddannelsesaftale.

Økonomisk støtte fra AUB

Udover at du kan søge om rejsehjælp i forbindelse med jobsamtalen, kan du under selve dit praktikophold få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB til dækning af diverse udgifter, bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om økonomisk støtte fra AUB her.

Bolig

Du skal selv finde en bolig i dit praktikland. Hvis din praktikplads er i Tyskland eller Storbritannien, kan du under menupunktet "Krav" og "Praktiske forhold" få tips til boligsøgning.

Skoleperioder

Da du er under dansk uddannelse som PIU-praktikant i udlandet, skal du gennemføre nogle skolemoduler i løbet af praktiktiden. Du har mulighed for at tage modulerne enten som fjernundervisning fra udlandet eller på din handelsskole i Danmark. 

Afslutning af praktikophold

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført, dvs. 2 års praktik samt skoleperioder og fagprøve. Hvis dit praktikophold i udlandet varer mindre end 2 år, kan du enten færdiggøre din uddannelse i en virksomhed i Danmark, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet for den resterende tid.

Tilmelding

  • Sådan gør du
    Du henvender dig hos OPU-koordinatoren på din skole og får udleveret en tilmeldingsblanket.

Praktiske forhold

  • Hvad skal du have styr på?
    Her kan får du overblik over alt det praktiske i forbindelse med et praktikophold.

    Se praktisk info her